Wie is Dagbreek Trust?

Die doel van Dagbreek Trust is die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur.

Ons bewerkstellig dit deur kernbefondsing en projekbefondsing wat Afrikaans in sy volle diversiteit (oor rassegrense heen) bevorder met instellings wat hulle as betroubare vennote bewys. Ons visie is die volhoubare gebruik van Afrikaans deur ondersteuning van projekte wat die historiese bewussyn van Afrikaans, taalgemeenskaplikheid en konstruktiewe posisionering van die Afrikaanse taal aanmoedig.

Oor ons